Kvalitetspolicy

För att skapa god lönsamhet för koncernen skall Jurk Bostad producera bostäder med högt hantverks kunnande och noggrannhet i koncernens regi. Utöver detta skall Jurk Bostad även åta sig externa arbeten mot professionella beställare.

Lagar, föreskrifter och beställares krav åtföljs. Detta lever vi upp till genom att Jurk Bostad följer ett verksamhetssystem som är certifierat enligt BF9K.

Alla uppdrag utvärderas efter färdigställande så att erfarenheten kan återföras i kommande projekt och vidareutveckla verksamheten.

Jurk Bostad ska på ett lönsamt sätt genomföra kvalitativa byggprojekt där vi möter kundens ställda krav.

Arbetsmiljöpolicy

Vi erbjuder en arbetsplats där alla är delaktiga i att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

Företaget genomför vartannat år hälsoundersökningar på samtliga i personalen. Tillsammans med företagsvårdgivare tas vid behov fram åtgärdsplaner vid eventuell ohälsa.

Företaget utför årligen mätning av arbetsmiljön, utvärdering och sammanställning av personalenkäter i syfte att ständigt förbättra arbetsmiljön och för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Företaget inventerar fortlöpande kompetensen och utför utbildningar för att säkerställa kompetens och personlig utveckling.

Jurk Bostad följer lagar, föreskrifter samt gällande kollektivavtal.

Miljöpolicy

Jurk Bostad beaktar miljöaspekten i sina projekt, från projektering till utförande och färdigställande. Hänsyn skall tas till transporter, materialval, produktionsmetod och energihushållning. Företaget följer KMA-plan för att förebygga och säkerställa efterlevnad.

Lagar, föreskrifter och beställares krav åtföljs. Detta lever vi upp till genom att Jurk Bostad följer ett verksamhetssystem som är certifierat enligt BF9K.

Miljöplan skall upprättas i projekten och stämmas av fortlöpande så att verksamheten lever upp till miljöplanen för projektet.

 

   

Reparerar och renoverar rulltrappor.

Läs mer

Uppför moderna villor i nya attraktiva områden i Stockholmsområdet.

Läs mer

Levererar avancerade svets- och plåtarbeten i rostfritt, aluminium och titan.

Läs mer

Konstruerar, monterar och demonterar stål- och balkkonstruktioner.

Läs mer