Projekt

Jurk Stålmontage tillverkar bärverksdelar och byggsatser i stål efter EN 1090 standard samt levererar stålentreprenader av högsta kvalitet till professionella beställare.

Butikstrappa Mio

Läs mer

Byggnation av entrébyggnad

Läs mer

Förstärkning av betong-konstruktion

Läs mer

Konstruktions-smide rulltrappor

Läs mer

Montering av gallerburar

Läs mer

Skärmtak över lastkaj

Läs mer

Reparerar och renoverar rulltrappor.

Läs mer

Uppför moderna villor i nya attraktiva områden i Stockholmsområdet.

Läs mer

Levererar avancerade svets- och plåtarbeten i rostfritt, aluminium och titan.

Läs mer

Konstruerar, monterar och demonterar stål- och balkkonstruktioner.

Läs mer