Förstärkning av betongkonstruktion/garage i Akalla

Vid provtagning av betong i ett P-garage under senhösten 2014, konstaterades att det förelåg rasrisk på det 10 000 kvm stora garaget. Kommunen utfärdade omedelbart nyttjandeförbud och garaget utrymdes omgående. HSB Konsult anlitade en konstruktör som började rita på lösningar för att åtgärda garaget. Då vi arbetat länge ihop med både HSB Konsult och konstruktören så blev vi involverade i ett tidigt skede. Den lösning som konstruktören kom fram till, att förstärka betongkonstruktionen med stålförstärkningar anses unik, och har tilldragit sig stort intresse från både kommuner och BRF:r som äger liknande byggnader från samma tidsålder. Vi förstärkte garagets kontreforer med Cortene plåt i 10 mm samt monterade upp 400 väggpelare som ska hjälpa till att bära TT kassetterna. Stora krav ställdes på dokumentation av montaget, svetslicenser och att certifierade produkter användes, då kommunen hade höga krav för att häva nyttjandeförbudet.  Entreprenaden pågick i 14 månader och innefattade även demontering samt återmontering av ca 300 gallerburar för bilar (Troax-burar). Utförande entreprenad som handlades upp som delad, med ett stort antal andra yrkeskategorier att ta hänsyn till. De tidsplaner som upprättades vid entreprenadstart stod fast,  trots ett mycket stort antal tillkommande arbeten.

Reparerar och renoverar rulltrappor.

Läs mer

Servar, renoverar och installerar hissar.

Läs mer

Uppför moderna villor i nya attraktiva områden i Stockholmsområdet.

Läs mer

Levererar avancerade svets- och plåtarbeten i rostfritt, aluminium och titan.

Läs mer

Konstruerar, monterar och demonterar stål- och balkkonstruktioner.

Läs mer