Konstruktionssmide av bockryggar till rulltrappor

Kone är marknadsledande på s.k. tunga rulltrappor, dvs. trappor i kollektivtrafik och liknande.  Byten av dessa trappor utföres nattetid och är komplicerade och kostnadskrävande. Under de senaste 15 åren har vi, som enda leverantör, tillverkat och monterat de bockryggar i stål, som de nya rulltrapporna vilar på. Ett arbete som ställer höga krav på leveranssäkerhet, kvalitet och miljö.  Totalentreprenad som innefattar allt från utsättning, upprättande av konstruktionsritningar, tillverkning, montage, samt tillhandahållande av relationshandlingar. Denna upphandling gällde s.k. delad entreprenad, vilket innebar att vi hade ett antal yrkeskategorier att samarbeta med och mycket exakta tidsplaner att rätta oss efter.

Här visas även bilder på andra bockryggar och stålkonstruktioner vi kan utföra.

Reparerar och renoverar rulltrappor.

Läs mer

Uppför moderna villor i nya attraktiva områden i Stockholmsområdet.

Läs mer

Levererar avancerade svets- och plåtarbeten i rostfritt, aluminium och titan.

Läs mer

Konstruerar, monterar och demonterar stål- och balkkonstruktioner.

Läs mer