Projekt

Jurk Stålmontage tillverkar bärverksdelar och byggsatser i stål efter EN 1090 standard samt levererar stålentreprenader av högsta kvalitet till professionella beställare.

Butikstrappa Mio

Läs mer

Entrébyggnad vid Infra City

Läs mer

Förstärkt betong-konstruktion

Läs mer

Konstruktion rulltrappor

Läs mer

Montage av gallerburar

Läs mer

Skärmtak över lastkaj

Läs mer

Reparerar och renoverar rulltrappor.

Läs mer

Servar, renoverar och installerar hissar.

Läs mer

Uppför moderna villor i nya attraktiva områden i Stockholmsområdet.

Läs mer

Levererar avancerade svets- och plåtarbeten i rostfritt, aluminium och titan.

Läs mer

Konstruerar, monterar och demonterar stål- och balkkonstruktioner.

Läs mer