Jurk bygger på yrkeskunnande och professionalism

Jurkbolagen är en koncern med stort yrkeskunnande inom flera affärsområden. Familjeföretaget har sitt ursprung i reparation och renovering av rulltrappor sedan mer än 40 år. Med åren har verksamheten vuxit och utökats till att även omfatta hissar, industriportar och jalusier samt svets- och plåtverkstad och numera även stålmontage och bostadsproduktion. Jurk äger även mark och kommersiella fastigheter och hyr ut lokaler för kontor, verkstad och dagverksamhet.

Reparerar och renoverar rulltrappor.

Läs mer

Uppför moderna villor i nya attraktiva områden i Stockholmsområdet.

Läs mer

Levererar avancerade svets- och plåtarbeten i rostfritt, aluminium och titan.

Läs mer

Konstruerar, monterar och demonterar stål- och balkkonstruktioner.

Läs mer

JURK grundades av Herbert Jurk som 1999 lämnade över till sin son Paul Jurk som leder koncernen tillsammans med VD Martin Dubois. Koncernen med ca 90 anställda omsätter idag drygt 125 MSEK och växer kontinuerligt och stabilt med god lönsamhet.

Vår långa erfarenhet, kompletta verkstad för såväl tung mekanik som plåt och avancerad svetsteknik gör oss branschunika. Vi har även branschens största reservdelslager och finns det inte delar så tillverkar vi dem.

JURK bygger på yrkesstolthet och laganda. Personalen är en mix av unga och anställda med mycket lång erfarenhet och unik kompetens.  JURK ger det där lilla extra när det behövs och levererar högsta kvalitet i tid.